Stavbu nové zmiňované komunikace řídila Krajská správa a údržba silnic, která se musela mimo jiné vypořádat s potřebnými zábory soukromých pozemků, a následně celý postup zkomplikovaly církevní restituce. Harmonogram stavebních prací navíc bylo nutné sladit se stavbou obchvatu obcí Trstěnice a Drmoul, jejž zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic v tomto roce a na který je obchvat Mariánských Lázní u Drmoulu napojen.

Termín dokončení dokázali stavebníci dodržet i přesto, že v roce 2019 došlo v místě stavby k vykolejení nákladního vlaku. Následně bylo třeba provést odklízecí a zabezpečovací práce, poškozeny byly už zhotovené konstrukce.

Na záznam vykolejení vlaku, fotografie a další info najdete v odkazu…

O nově otevřeném úseku silnice jsme psali také zde…