Celou procházku po českém Yellowstone absolvoval Deník, aniž by potkal živáčka. Až ve chvíli, kdy redakce místo opouštěla, narazila na jeden manželský pár. "Nedivte se, že sem nikdo nechodí. Vždy sem jezdí lidé z Chebu, Františkových Lázní nebo z ještě vzdálenějších míst. Ti sem ale nyní nesmí. A ti ze Skalné ho už znají pomalu nazpaměť, takže je to sem neláká," řekla žena.

Přírodní rezervace Soos přezdívaná český Yellowstone je rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v takzvaných mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou vodu.