Na hranicích s Německem mezi Libou a Selbem se 16. května 2020 sešla asi stovka lidí. Rozhodli se tehdy vytvořit mezinárodní občanskou iniciativu Soboty pro sousedství. Tehdy ještě nemohli tušit, co vše obyvatele Chebska čeká ve zbytku roku a na začátku toho současného…