Původně město počítalo s vyššími náklady. „V rozpočtu jsme měli vyčleněno čtyřicet milionů korun. Vysoutěžena byla cena zhruba o šest milionů korun nižší,“ informoval starosta Chebu Antonín Jalovec. Stavbu má město rozloženo do dvou let.

V areálu Sovy bude vybudovaný moderně pojatý jednopodlažní objekt, který bude navazovat na současnou budovu stájí a chovné stanice, s jejíž rekonstrukcí se také počítá. Nová stavba bude nízkoenergetická, střechu chce město nechat osadit fotovoltaickými kolektory. Prosklená část nového objektu bude fungovat jako skleník. Nahradí dva nynější, které jsou už ve velmi špatném technickém stavu. V novém objektu vznikne také několik učeben a veškeré potřebné zázemí. Nové přírodovědecké centrum bude bezbariérové a jeho expoziční části budou přístupné i pro veřejnost.

Na opravu mostu dohlížejí památkáři.
FOTO: V Aši se opravuje nejstarší stavba. Bude součástí Parku historie

Cílem projektu je vytvořit plnohodnotný výukový prostor pro botaniku, zoologii a další přírodovědecké obory. Důraz bude kladen na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšení reálné budoucí uplatitelnosti vzdělávaných osob na trhu práce. Kromě skleníku nabídne centrum učebnu přírodovědy, teraristiky nebo zoologie.