Apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo požehnal karlovarským pramenům, letošní lázeňská sezona začala.

Přestože dopolední žehnání pramenům skrápěl vytrvalý déšť, Mlýnskou kolonádu zaplnily stovky lidí. „To si nenechám ujít žádný rok. Je to opravdu slavnostní okamžik. A těším se vždycky i na průvod s Karlem IV.,“ konstatovala i jedna z tísnících se v davu Ivana Hajská. Slavnostního žehnání se letos ujal nový apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo, který spolu s doprovodem prošel prameny od Mlýnské kolonády až po Vřídlo. A nejenom žehnal, ale také všechny ochutnal. „Na začátku této sezony chci vyjádřit své nejlepší přání, že tato sezona přinese prospěch obyvatelům tohoto města, těm, kteří řídí různá lázeňská zařízení, jejich zaměstnancům a všem, kteří sem přicházejí, aby znovu obnovili zdraví a uvědomili si, že ve vodě je život,“ uvedl.

Letošní lázeňská sezona má již číslo 662, jak připomněla i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. „Požehnání vyjadřuje přání a víru, aby i v letošním roce prameny sloužily lidem, uzdravovaly nemocné, ulevovaly trpícím a okouzlovaly všechny, kdo je navštíví,“ poznamenala primátorka.

„Přestože bydlím nedaleko, na zahájení lázeňské sezony jsem nikdy nebyla. Ale slyšela jsem, že průvod Karla IV. je pěkný, a zaujal mě i další program, tak jsem tady,“ s úsměvem řekla paní Jiřina ze Sokolova. Odpoledne se totiž počasí umoudřilo, déšť ustal a král a císař Karel IV., zakladatel města, se svým doprovodem slavnostně přijel, aby se zahájení 662. lázeňské sezony také zúčastnil. Program po celé tři dny byl pestrý a nenechaly si ho ujít tisíce lidí. Nabídl od Jarních porcelánových trhů přes hudební vystoupení a řemeslný trh až po atrakce a dílničky pro děti všechno. Návštěvníci si pochvalovali i ležení císaře a jeho družiny, kde se mohli fotit se členy průvodu, koňmi nebo třeba vyzkoušet jízdu na sudu. „To bylo super!“ nadšeně slézala ze sudu devítiletá Karolínka.