S novým rokem přichází řada změn týkajících se podnikatelů i občanů. Například podnikatelé, kteří se zabývají prodejem a distribucí kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, potřebují novou koncesi. Bez ní by se dostali do problémů se zákonem.

Ale jak tuto koncesi získat? „O vydání koncese musí podnikatelé, kteří prodávají alkohol a chtějí ho prodávat i nadále, požádat živnostenský úřad do 17. dubna," uvedl chebský místostarosta Vladimír Hartmann.

Podle mluvčí karlovarského magistrátu Heleny Kyselé se tato povinnost týká všech podnikatelů, kteří byli k 17. říjnu loňského roku oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny.

Podání žádosti o koncesi v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku a odbornou způsobilost není třeba prokazovat.

Kromě prodejců lihu a lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří líh a lihoviny prodávají v restauračních zařízeních, případně v dopravních prostředcích. „Předpokládáme, že na chebský živnostenský úřad přijde asi dva tisíce žádostí," doplnil místostarosta.

Žádosti o vydání koncese vyřizuje Živnostenský úřad Cheb (budova městského úřadu naproti Komerční bance).

Několik tisíc žádostí očekávají také v Karlových Varech. „Vzhledem k tomu, že přechodné období je poměrně krátké a končí 17. dubna, doporučujeme všem dotčeným fyzickým i právnickým osobám, aby podání žádosti o koncesi nenechávaly na poslední chvíli," dodala mluvčí Hana Kyselá.