Kraj přispěje vybraným organizacím na pořádání kulturních, sportovních, turistických akcí či na vzdělávací a komunitní aktivity.

„Naším dlouhodobým cílem je podporovat organizace v regionu, které prostřednictvím poměrně široké nabídky volnočasových aktivit pomáhají udržovat naše seniory stále činné. Zároveň výraznou měrou přispívají k eliminaci jejich sociálního vyloučení a pomáhají rozvíjet mezigenerační vztahy. V letošním roce jsme obdrželi celkem 20 žádostí o dotace, přičemž dvě nesplnily podmínky dotačního titulu. Vzhledem k tomu, že požadavky žadatelů překročily alokaci programu, museli jsme přistoupit k jejich poměrovému pokrácení,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Den otevřených dveří.
Den otevřených dveří v novém rentgenovém pracovišti

Výše podpory v jednotlivém případě směla činit maximálně 50 tisíc korun s tím, že žadatel mohl podat pouze jednu žádost o dotaci. Mezi úspěšnými žadateli jsou například spolek Společně ke zdraví, který pro seniory připravil unikátní programy zaměřené na diagnostiku těla. Ty by měly přispět k eliminaci chorob vyskytujících se v pokročilém věku, jako jsou zejména obezita, diabetes a hypertenze. Kraj přispěje také Klubu seniorů v Nejdku, jenž prostředky využije na zajištění dopravy na kulturní a společenské akce, vstupy do divadel, hradů a podobně. Dalším z podpořených subjektů je kupříkladu Sportovní seniorský klub Sadov – Bor, který získá dotaci na pořádání turnajů v hokeji a nohejbalu.