„Je pravdou, že Němci tuto trasu zahrnuli do svého spolkového plánu dopravních cest, a je teď na nich, jak celou záležitost posoudí," potvrdil informaci Michal Pospíšil z chebské radnice, který má na starost zahraniční vztahy a cestovní ruch.

Karlovarský kraj se již dlouhodobě snažil o elektrifikaci tratí, které vedou do Německa, protože ´dráty´ nad tratí zde dlouhodobě chyběly.

„Už v roce 1996 byla vytvořena dohoda mezi Českou republikou a Německem o zařazení trasy Praha Plzeň Cheb Norimberk do takzvaných hlavních evropských tras," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

V průběhu let však Spolkové ministerstvo dopravy v Německu od této trasy ustoupilo a začalo preferovat elektrifikaci železnice Praha Plzeň Domažlice Furth im Wald. A to i přesto, že tato trasa nebyla v České republice zahrnuta do takzvaných optimalizovaných tranzitních koridorů.

„Německé straně jsme mnohokrát argumentovali, že my máme optimalizovanou trať až na hranice s Německem, a když by se nezelektrifikovala, byl by Karlovarský kraj ve velmi nepříjemné situaci. Po kolejích by se pak nedalo přepravovat tolik osobních vlaků, a především ani těch nákladních," okomentoval Jakub Pánik. Vedení kraje tak nadále jednalo i s Ministerstvem dopravy, Správou železniční dopravní cesty o elektrifikaci části tratě z Chebu na Norimberk. Během rekonstrukce kolejiště v loňském roce za 528 milionů korun se povedlo celý poslední úsek tratě z Chebu ke státní hranici připravit na zavedení elektřiny. V tuto chvíli chybí už jen samotné ukotvení stožárů elektrického vedení. Na německé straně však není trať ze Schirndingu do Norimberka na zavedení elektřiny ani připravena.

„Na našem území existuje asi kilometrový úsek u Pomezí nad Ohří, kde ještě elektřina zavedena není, ale mám předjednáno a slíbeno, že ve chvíli, kdy Němci řeknou, že elektrifikaci na svém území vytvoří, česká strana malý kousek dokončí," podotkl Jakub Pánik.

Karlovarský kraj v těchto dnech začal aktivně jednat o modernizaci železnice nejen s Horními Franky, ale také se Saskem. To znamená, že v budoucnu by bylo možné, aby elektrifikovaná trať vedla jak směrem na Norimberk, tak i ve směru na Plavno. „V každém případě Spolkové ministerstvo dopravy v Německu zařadilo do hlavního plánu výstavbu elektrického vedení nad tratí do Norimberka, ale uvažuje i elektrifikaci kolejí směrem na Plavno. Pokud vše půjde bez komplikací, mohla by elektrifikace nad kolejištěm směrem na Norimberk vyrůst během pěti let," poznamenal Jakub Pánik.