Konferenci pořádá Geofyzikální ústav AV ČR, město Františkovy Lázně a Česká geologická služba se záštitou vedení Akademie věd ČR a Karlovarského kraje. Na konferenci budou prezentovány výsledky projektů regionální spolupráce AV ČR a Karlovarského kraje, výsledky dosažené v rámci plnění česko-bavorského přeshraničního projektu Cíl EÚS 176 Brána do nitra země a výsledky současných geologických a geofyzikálních výzkumů v západočeské oblasti. Konference začne v pátek 18. listopadu od 9 hodin v Sadové kavárně.