„Po zaplacení výloh se město připojí do dědického řízení a z dědictví jsou pak následně náklady na pohřeb uhrazeny. Pokud byl zemřelý nemajetný, žádáme o proplacení Ministerstvo pro místní rozvoj,“ vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

Loni Karlovy Vary vypravily 33 sociálních pohřbů, u nichž náklady činily 302 894 korun. Letos úředníci až dosud zajišťovali 24 sociálních pohřbů za 246 975 korun. „Vše se řídí zákonem o postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení. Pokud není (dle zákona) 96 hodin po oznámení úmrtí zajištěno pohřbení zemřelého, vypravuje pohřeb obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Žádosti o sociální pohřby podávají z velké části zdravotnická zařízení,“ doplnila mluvčí.

Před deseti lety v Chebu vypravilo město 14 sociálních pohřbů, od té doby jejich počet stoupá. Nejvíc jich bylo v roce 2015, a to 40 pohřbů. „Loni město vypravilo 39 pohřbů, letos 15,“ sdělil mluvčí chebského městského úřadu Tomáš Ivanič. „V současnosti stojí jeden pohřeb kolem 11 tisíc, před deseti lety to bylo 6,5 tisíc,“ doplnil.

Deset sociálních pohřbů letos vypravili v Aši. „Cena pohřbu začíná zhruba na 12 tisících korunách, v letošním roce jsme uhradili pohřby v hodnotě 142 599 korun – tedy v průměru 14 260 za pohřeb,“ vyčíslil Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši. Podle něj počet pohřbů kolísá. V roce 2014 jich bylo 6, o rok později 5 pohřbů, v roce 2016 jich město vypravilo 15 a loni 8.

Před rokem vešla v účinnost novela o pohřebnictví, která měla podle podle Ministerstva pro místní rozvoj snížit počet sociálních pohřbů. „Toto se minulo účinkem,“ podotkl mluvčí. „Navíc se novela negativně odrazila na ceně sociálního pohřbu. Ještě v roce 2016 byla cena za pohřeb cca 10 500 korun, nyní po novele platíme v průměru o 4 tisíce více. Další příčinou zdražení pohřbů je i fakt, že krematorium v Karlových Varech nefunguje a těla se tak vozí až do Vysočan. Ale také to, že při pochybnostech, zda došlo k oznámení úmrtí osobě blízké, má dle vyhlášky 277/2017 Sb. povinnost oznámit toto úmrtí obec. To znamená, že se prodlužuje doba uložení těla v chladicím zařízení a náklady tak rostou a rostou,“ dodal.