Kdo může za miliardový binec při čerpání evropských dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad?

„My ne," kají se karlovarští i ústečtí krajští zastupitelé.

Ti ústečtí pokutu ve výši 2,6 miliardy, kterou České republice a potažmo těmto krajům vyměřila Evropská komise, platit odmítli.

Karlovarští krajští zastupitelé o placení pokuty sváděli lítý boj. Rada kraje totiž navrhla neomezenou přestávku v jednání krajského zastupitelstva, aby získala prostor pro další jednání s Ministerstvem financí o dopadech nepřijetí korekce Evropské komise na kraje, obce a soukromý sektor. A to také krajská koalice ČSSD a KSČM prosadila. Přes hlasitý odpor opozice, tedy pravicových zastupitelů. Ti souhlasili s návrhem Ministerstva financí, že pokud by kraj s korekcí souhlasil, pak bude ROP v Karlovarském kraji znovu spuštěn. „Musíme být ostražití," odmítl jejich námitky hejtman Josef Novotný (ČSSD).

„Neměli bychom odejít bez závěru. Jsme povinni přihlásit se k tomu, že Karlovarský kraj bez ohledu na Ústecký se rozhodne zodpovědně, aby se ROP znovu rozběhl," uvedl Josef Hora, starosta Chodova a krajský zastupitel za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst. Horovi ale oponoval krajský zastupitel Josef Murčo (KSČM). „Musíme dojít ke shodě s Ústeckým krajem," zdůraznil.

Karlovarský i Ústecký kraj spolu totiž tvoří celek NUTS II, a o pokutu za chyby v projektech se tak nejen musí společně rozdělit, na Karlovarský by připadlo 34 procent, na Ústecký 66 procent z vyměřených 2,6 miliardy, ale také se na metodice platby shodnout. Po nabídce Ministerstva financí už ale toto striktně platit nemusí. Ovšem levice na to slyšet nechtěla. Jak upozornil náměstek Jaroslav Borka (KSČM), kraj nenese zodpovědnost za rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti a neexistuje ani právní rámec, jak platbu korekce provést. Regionální operační program má totiž vlastní právní subjektivitu a podle některých právníků by se zastupitelé souhlasem s korekcí mohli dostat do střetu se zákonem.

To ale odmítl krajský zastupitel a právník Petr Šindelář (ODS). „Nestrašme se tím. Minimálně variantu číslo tři můžeme schválit," apeloval na kolegy. Tato varianta vyslovuje vůli kraje spoluúčastnit se na vypořádání finanční opravy ROP tak, že kraj poskytne 34 procent ze sta procent celkové finanční opravy. Pro tuto variantu se vyslovil i krajský zastupitel a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA), který upozornil na to, že dopady při odmítnutí korekce značně převyšují částku 4,5 miliardy, kterou by města mohla z ROPu v budoucnu čerpat.

Zmrazení ROPu by navíc pro kraj znamenalo další problémy. Čelil by žalobám za neproplacení už rozběhnutých projektů i těch podnikatelů, kteří je dokončili a na evropské peníze stále čekají. Neproplaceno zůstalo 4,8 miliardy. Kraji v ROPu vázne 614 milionů, obcím 550 milionů a soukromý sektor čeká na půl miliardy.