Jak dokazují policejní statistiky z Chebska, krádeže jízdních kol patří mezi velmi rozšířené majetkové trestné činy.
Dohledání ukradeného kola ovšem není jednoduchou záležitostí, protože na rozdíl od aut nemají kola registrační značky. Proto policisté cyklistům nabízejí možnost zaregistrovat svůj bicykl do policejní evidence a přispět tak ke snížení kriminality.

„Od ledna do konce srpna letošního roku bylo odcizeno 25 jízdních kol v celkové hodnotě 322 tisíc korun,“ uvedla chebská policejní mluvčí Stanislava Hojdová. „Možnost registrace nabízíme zájemcům už od roku 2002.“
Zájemce o registraci vyplní evidenční kartu, která je k dispozici na všech služebnách Policie ČR a na služebnách Městské policie. Od mužů zákona dostane samolepku, kterou si vylepí na jízdní kolo.

Do karty se zapisují nejen osobní údaje majitele, ale i číslo rámu a markanty kola.
V současné době je podle Hojdové jen na Chebsku tímto způsobem evidováno okolo dvou set jízdních kol.
Samolepka sice neznamená, že se zloděj zalekne a od krádeže upustí, ale výrazně zvyšuje šanci, že se majiteli jeho bicykl vrátí.