Po čtyřměsíční přestávce, kdy byl post okresního policejního mluvčího neobsazen, byl jmenován od počátku roku do této funkce 54letý Otakar Roll z Poběžovic. Deník ho požádal o rozhovor.

Jak dlouho pracujete u policie?

Do služebního poměru jsem přešel z civilního místa v lednu 1992. Do té doby jsem byl občanským pracovníkem ve zdejším automobilovém oddělení ministerstva vnitra.

Kam přesně jste nastoupil?

Jako inspektor na oddělení pohraniční policie, které vedl plukovník Vošický. O tři roky později byl odbor zrušen a já začal pracovat u tehdejšího Okresního ředitelství policie v Domažlicích u skupiny dopravní služby jako technik.

Z vašeho povídání usuzuji, že máte blízko k automobilům…

To je pravda, k autům, strojům a motorům mám velmi blízko. Je to dáno tím, že jsem původně vystudoval Střední zemědělskou školu nejprve v Tachově a později v Křimicích u Plzně. Pak jsem ještě absolvoval gymnázium a posléze i vysokou školu v Brně, kterou jsem studoval při zaměstnání a dokončil ji ve svých 44 letech. Byl jsem nejstarší z ročníku a získal jsem po absolvování titul bakaláře.

Jaké mělo vaše vysokoškolské studium zaměření?

Na zbraně. Protože ministerstvo vnitra nemá žádné technické školy, ministerstvo obrany umožnilo policistům studovat na II. technické fakultě Vojenské akademie v Brně. vše bylo zaměřeno na obory technické konstrukce zbraní a munici.

Proč právě toto odborné zaměření?

Školu jsem začal studovat v době, kdy jsem už byl na oddělení zbraní a střeliva. Bylo potřeba, abych si doplnil vzdělání, i když musím říci, že také k tomuto oboru mám blízko, neboť mám dva velké koně – zbraně a myslivost.

Byl to z vašeho pohledu útěk od dopravní policie?

Vůbec ne! V agendě zbraní a střeliva jsem vlastně začal pracovat v souvislosti se změnou zákona o zbraních a střelivu, kdy evidenci brokových zbraní převzala od tehdejších okresních úřadů policie, a dělal jsem po promoci v roce 2000 ještě do roku 2006 zkušebního komisaře.

Jak vám, coby téměř čtyřicátníkovi, šlo dálkové studium brněnské vysoké školy?

Někdy to bylo docela kruté. Jezdil jsem na konzultace, chodil do Desty na technické kreslení, v plzeňské Škodovce mi umožnili rýsovat, abych nemusel dojíždět až do Brna. Musím ale k tomu říci, že mi tady na policii všemožně vycházeli vstříc, a to jak tehdejší okresní policejní ředitel Miloslav Hora, tak vlastně celé domažlické vedení. Nápomocni byli i ostatní kolegové.

Máte v souvislosti s vojenskou akademií nějaký zážitek, který obzvlášť poznamenal vaše studium?

Měl jsem velké štěstí v tom, že jsem se měl možnost při práci na odboru zbraní a střeliva seznámit s panem Chejlavou ze Kdyně. V době amnestie přinesl nějakou zbraň po příbuzných. Když jsem mu dával potvrzení o odevzdání zbraně, všiml si papíru, kde jsem měl nějaké příklady. Divil se, kde se tam vzaly příklady na integraci a že někdo u policie vůbec počítá ´vyšší matematiku´. Nakonec mi ten〜hle profesor v důchodu moc pomohl, v případě potřeby jsem se u něj doučoval.

V práci jste měl dobré zázemí pro studium, co doma?

Ani v tomto ohledu si nemohu vůbec stěžovat. Manželka mi byla moc nápomocná, v té době byla starost o rodinu a děti hlavně na ní.

Kolik máte dětí?

Dvě, dceři je 23 a synovi 22 let.

U policie jste si prošel několika odbory, měl jste při přechodu na post mluvčího nějaké obavy?

Trochu ano, ale ty se rychle rozplynuly, neboť kolegyně, jak plzeňská Martina Kohoutová, tak i tachovská Dáša Jersáková, jsou mi velice nápomocné.

Existuje názor, že česká policie nemá příliš velký kredit. Jak by, podle vašeho mínění a přání, měli lidé na policisty pohlížet?

Domnívám se, že u nás někteří lidé dosud nedocenili význam policie. Policie je tu pro ně a ve svém logu má Pomáhat a chránit. Nejsou tu lidé pro policii, ale naopak.

Co by se mělo v tomto směru změnit, zejména ze strany policistů?

Máme nastartovaný program Community policing. Lidé by měli nejen znát ´svého´ policistu, ale také se bez obav na něj kdykoliv obracet. Policie je v regionu dobře brána a má výsledky. Vztah policista–občan by měl být prostý jakýchkoliv emocí, neboť když jde o zdraví lidí a majetek, pak je to bez diskuzí.