Další dopravně bezpečnostní akci připravili chebští policisté.

"V pátek 19. října 2007 proběhla na silnicích Chebska dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, jejímž cílem bylo snížení nepříznivého vývoje a nárůstu dopravní nehodovosti, zlepšení dopravní kázně na pozemních komunikacích a snížení počtu dopravních nehod," informovala chebská policejní mluvčí Stanislava Hojdová.

Policisté během dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali 235 vozidel a zjistili celkem 16 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a uložili za ně pokuty v celkové výši 6100 Kč, jeden přestupek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu. V sedmi případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla, jeden řidič překročil předepsanou rychlost.