Nejméně bezpečno je v Praze, dále pak v Ústeckém a Karlovarském kraji. Naopak nejbezpečněji se lidé cítí v Olomouckém a Jihočeském kraji a na Vysočině.

Vyplývá to z průzkumu Police Monitor, který se uskutečnil v první polovině letošního roku na reprezentativním vzorku populace České republiky v počtu 2 000 dotázaných. Průzkum zjišťuje, jak oslovení respondenti vnímají rozsah kriminality v místě svého bydliště, sleduje nejčastěji páchané delikty a zaměřuje se také na měření spokojenosti s prací policie.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že k nejhorším regionům patří Praha a Karlovarský kraj. Právě v našem kraji se nejméně lidí (čtyřiapadesát procent dotázaných) cítí doma nebo v bezprostředním okolí svého bydliště bezpečně. V případě Karlovarského kraje navíc došlo k významnému nárůstu vnímání deliktů spojených s poškozením automobilů a krádežemi jejich vnějších součástí (z původních třiasedmdesáti nárůst na neuvěřitelných šestadevadesát procent) či rovnou s vykradením vozů (z třiasedmdesáti na osmaosmdesát procent).

V této souvislosti působí poněkud překvapivě fakt, že právě v Karlovarském kraji se zvedla míra spokojenosti občanů s prací Policie ČR. Z osloveného vzorku dotázaných totiž celých dvaačtyřicet procent odpovědělo, že je s prací policistů spokojeno. A to je o patnáct procent víc než vloni. Nejvíc respondentů spokojených s prací Policie ČR tazatelé objevili v Olomouckém kraji (devětačtyřicet procent), kde se také občané cítí nejbezpečněji. Naopak nejméně spokojeni jsou lidé v Libereckém kraji. Tady jen patnáct procent dotázavých odpovědělo kladně.