Včerejšího dne 24. září 2007 proběhla v rámci Plzeňského kraje dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na nedovolené předjíždění, jízdu na červenou, způsob jízdy řidičů na železničních přejezdech, dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy a dále na dodržování obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Do akce bylo zapojeno 84 policistů z dopravní a pořádkové policie. Během této akce zkontrolovali bezmála 700 motorových vozidel a zjistili 115 přestupků, za které udělili pokuty ve výši přesahující 100 tisíc korun.

Dále policisté na našich silnicích a dálnicích zaznamenali:

Porušení předepsané rychlosti - 66 x

Nepoužití bezpečnostních pásů - 7 x

Nevyhovující technický stav vozidla - 9 x

Požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek - 0 x

Překročení hmotnosti vozidla - 1 x

Přestupky na železničních přejezdech - 2 x

Policisté také zjistili čtyři pachatele podezřelé ze spáchání trestného činu.