Návštěvnost rekreačních objektů má v průběhu roku svá neměnná pravidla. V zimních měsících je lidé obývají jen velmi zřídka, výjimku tvoří objekty vhodné pro celoroční užívání. Větší intenzita návštěv přichází tedy na jaře, kulminuje pak v létě a slábne na podzim. Objekty se zazimovávají a čeká se opět na jaro. Celý tento cyklus se neustále opakuje.

Jen v loňském roce došlo na území regionu Cheb celkem k 55 vloupáním do rekreačních objektů, z nichž se policii podařilo objasnit 14 případů. Celkově se způsobená škoda vyšplhala na částku 710 000 Kč. Od ledna do srpna letošního roku bylo zaznamenáno již 27 případů vloupání do rekreačních objektů, škoda se vyšplhala na částku 927 000 Kč. K největšímu počtu vloupání dochází většinou v okolí Jesenické přehrady, tedy v místě, kde je největší koncentrace chatových oblastí. Nejčastěji se nezvaní návštěvníci zaměřují na chaty a chalupy v zimním období - od měsíce listopadu do měsíce března. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty.

Pachatelé vloupání do rekreačních objektů lze rozdělit do dvou skupin - na pachatele, kteří se této trestné činnosti dopouštějí cíleně a na pachatele, kteří jsou na tzv. pohybu (bezdomovci, recidivisté, osoby propuštěné z výkonu trestu). Zatímco první skupina se zaměřuje na elektroniku, elektrické nářadí a vybavení chat a používá k odvozu lupu motorová vozidla, předmětem zájmu druhé skupiny jsou většinou potraviny, alkohol a drobné předměty, které lze rychle zpeněžit. Tito pachatelé občas v chatě přespí, zpravidla však nezpůsobí větší škodu.

Jednou z nejjednodušších a nejúčelnějších možností, jak co nejvíce minimalizovat škody, je uložit v tomto kritickém období cennější předměty, starožitnosti a vybavení chaty či chalupy doma. Dalším krokem by pak měla být domluva se sousedy o pravidelné kontrole objektů zejména tedy v zimních měsících. Pokud si sousedé vypomohou a při kontrole své chaty obejdou i ostatní chaty, minimalizují riziko vloupání. Navíc pokud již k němu došlo a je včas oznámeno policii, zvyšuje se šance na dopadení pachatele. Chebská policie má pozitivní zkušenosti s majiteli rekreačních objektů, kteří si navzájem své chaty a chalupy kontrolují a od nichž často získává důležité informace o pohybu podezřelých osob a vozidel. Jinak by se rekreační objekt měl zabezpečit především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky. Pro vyšší standard ochrany využívejte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany. Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru. Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, které provádí pravidelně dle možností předchází možné majetkové kriminalitě.