Celá záležitost se týká pronájmu parkoviště u Grand kasina na hraničním přechodu se Selbem. Parkoviště bylo součástí bývalé celnice, majetek Karlovarského kraje, a od roku 2010 bylo opakovaně pronajato společnosti TG, a.s., za částku 80 Kč/m2 tedy za cenu schválenou platnými zásadami zastupitelstva města.

„Město tam v roce 2010, kdy ještě neplatil nový loterijní zákon, který přinesl příjmy z hazardu do obecních rozpočtů, uzavřelo smlouvu o pronájmu za pět milionů korun. To bylo výrazně nad běžnou cenu nájmů v lokalitě. Peníze pak radnice využila na podporu sportu nebo kultury," uvedl mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Po změně loterijního zákona se ale nájem vrátil na ceny v místě obvyklé, byl tedy asi desetkrát nižší. Město ale zase získalo výrazně více z poplatků za hazard. Blažek podle policie zprostředkoval sponzorskou smlouvu mezi kasinem a sportovním klubem cyklistů, v němž působí i jeho syn a má od klubu mimo jiné půjčené profesionální kolo. To je podle vyšetřovatele střet zájmů.

„Vyšetřování potvrdilo, že město nijak netratilo, ba naopak získalo více než při původní smlouvě. A já jsem jen předal klubu kontakty na kasino, které sponzoruje mnoho dalších sportovních klubů a aktivit," informoval starosta města Dalibor Blažek. Proti trestnímu stíhání už podal prostřednictvím advokáta stížnost.

„Přestože v celé záležitosti nedošlo k poškození města, naopak město získalo více, než očekávalo, nebyla pronajímané společnosti vytvořena žádná výhoda, nebylo prokázáno, že by starosta kohokoliv ovlivňoval při projednávání podmínek v čase a místě obvyklých, nebyl porušen zákon o obcích, starosta nezískal žádný prospěch, bylo zahájeno trestní stíhání," podotkl mluvčí Milan Vrbata. „Vzhledem k tomu, že je celé vyšetřování na začátku, nebudu poskytovat více informací, abych nějakým způsobem jeho průběh neovlivnil," podotkl starosta města Blažek.