Karlovarský kraj je na tom v souvislosti s tímto problémem dokonce ještě o 4 procenta hůř než celorepublikový průměr. Vyplynulo to ze speciálního výzkumu, do kterého se zapojilo sedm škol v republice, Základní a střední škola ve Vančurově ulici v Karlových Varech byla jednou z nich.

„Skoro 45 procent mladistvých v Karlovarském kraji uvedlo, že se v posledním roce setkali s kybernetickou agresí,“ uvedla Martina Houšková, PR manažerka společnosti, která výzkum dělala. „Právě hrozbám, jakými jsou kyberšikana nebo sexting, chce čelit nový vzdělávací program Chytraskola.cz. Ten učí děti i dospělé, zejména rodiče i učitele, jak se chovat bezpečně online,“ vysvětlila Houšková.

Aktuální výzkum zjišťuje rozšíření různých forem kybernetické agrese, jako třeba urážení a ponižování prostřednictvím internetu, nabourání do online účtů a profilů či šíření ztrapňující fotografie.

Karlovarská škola ve Vančurově ulici je tak nyní v oblasti digitální bezpečnosti vzorem pro ostatní české školy.

„V pilotním programu se nám podařilo realizovat celkem čtyři přednášky pro žáky druhého stupně základní školy, dvě pro učitele a jednu pro rodiče,“ informovala ředitelka školy Martina Kheilová. Podle ní se dá obecně říct, že všechny přednášky dopadly úspěšně. „Zaregistrovali jsme pozitivní zpětnou vazbu od všech třech skupin, rodiče projevují zájem o další vzdělávání, pedagogové opakovaně zapojují nově získané vědomosti do vyučování. Rozhodně se zlepšila prevence a vnímání našich žáků o možných nebezpečích, která je na síti mohou potkat. V neposlední době vnímáme také zlepšení důvěry mezi pedagogy a žáky,“ doplnila Kheilová.

Kulturní sezona v loketském amfiteátru.
Amfiteátr je připraven, jubilejní dvacátá sezona v Lokti může začít

Program na kyberhrozby reaguje a přináší nutnou edukaci a podporu škol v této oblasti. „Děti jsou dnes obklopeny digitálními technologiemi už od narození, o jejich rizicích však často nevědí. Potřebné informace často nezískají od rodičů ani pedagogů,“ uvedla Houšková.

Podle Kheilové je nejdůležitější prevence a výchova dětí, aby pochopily, co je správné. „V každém kolektivu se ale vždy najde někdo, kdo to zhatí. Takže když děti pochopí, že by se neměly natáčet na mobil a ztrapňovat se tím, věřte, že tu bude někdo, kdo to poruší. I proto jsme už před dvěma lety prostě všem zakázali používat mobily o přestávkách,“ vysvětlila ředitelka.

Právě tímto zákazem předešla škola možným nepříjemným nahrávkám z videí a následným stresujícím situacím u žáků. „Konkrétně se třeba u nás stalo, že se porvaly dvě žákyně a jeden žák si je při tom natočil. Dozvěděli jsme se o tom až v momentu, kdy jsme začali celý případ vyšetřovat,“ dodala ředitelka.