Novou železniční zastávku v Pomezí nad Ohří včera slavnostně otevřel starosta obce Ladislav Dolhý, poslanec Pavel Hojda a zástupci Českých drah a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ačkoliv si obyvatelé zastávku přáli, stále není jasné, kdy poslouží prvním cestujícím. „Provoz nové zastávky bude možný až po zapracování do jízdního řádu a tady samozřejmě záleží na objednateli dopravy,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík. „Od červnové změny jízdního řádu to pravděpodobně ještě nebude,“ vysvětlil.

Starosta byl na stavbu náležitě pyšný. „Jsme ve sdružení německých obcí, takže byl o zastávku obrovský zájem,“ sdělil starosta Pomezí Ladislav Dolhý. „Předpokládáme, že se díky zastávce oživí také turistický ruch.“ Druhým pozitivem zastávky je fakt, že budou mít místní lepší spojení s většími městy. „Autobus pozdě večer nejezdí.“

U nové železniční zastávky se nachází také starý železniční přejezd, který ovšem není osazen signalizací. I když sem budou proudit desítky lidí například do blízkého lesa, žádná úprava přejezdu se neplánuje.
„Přestože se tu přejezd nachází, nebudeme ho zatím nijak upravovat,“ sdělil náměstek ředitele SŽDC Jan Větrovec. „Okolí přejezdu však bude vyrovnáno do roviny při plánované výstavbě železničního koridoru. Ale přejezdové výstražné zařízení se zde stavět nebude,“ dodal.
Stavbu financoval Státní fond dopravní infrastruktury, a to více než dvěma miliony korun. Obec se na projektu finančně nepodílela.

(Václava Simeonová, Jan Buriánek)