Poradna se nachází v Domě sociálních služeb Betlém v chebské Koželužské ulici. A přes to, že funguje necelých čtrnáct dní, má již dvě klientky. „Službu zajišťují dva naši pracovníci, právník a psycholog, kteří jsou připraveni poskytnout obětem trestných činů maximální podporu při orientaci v jejich situaci," uvedla vedoucí poradny Alena Samuelová. Ta také vysvětlila, že podle nového zákona je obětí každá osoba, která se za oběť trestného činu považuje. Psychickou újmu totiž může člověk utrpět i v případě, když se stane 'jen' svědkem trestného činu.

„Klientům například pomáháme, aby se vyrovnali s tím, co se stalo, a mohli opět fungovat v běžném životě," popisovala psycholožka nové poradny Petra Písecká. „Jsme také schopni zastat roli důvěrníka a doprovodit oběť například k soudu."

Právník pak dokáže pomoct například se sepsáním návrhu na odškodnění či dalšími podobnými záležitostmi.

„Poradna by měla také přispět k tomu, aby oběť trestného činu přestala být vnímána jako pouhý objekt trestního řízení a zdroj informací," podotkl právník Ondřej Špendlíček. Nově otevřenou poradnu vítá i Probační a mediační služba, která obětem také pomáhá. 

Poradnu vítají i úředníci chebského odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

„Jde o perfektní doplněk široké škály služeb," ocenila Anna Doubková, vedoucí odboru.

Služba je zdarma a zájemcům je k dispozici každou středu od 8 do 16.30 hodin. A jak její provozovatelé dodávají, lidé se rozhodně nemají ostýchat přijít.

„Většinová společnost to sice často nevnímá, ale i malá traumata si s sebou člověk může nést velmi dlouho," doplnila Alena Samuelová.