Čtyři měsíce v Chebu funguje poradna pro oběti trestných činů. Za tu dobu dokázala pomoct už devatenácti lidem.

Do poradny zatím docházeli klienti ve věku od 15 do 80 let, pomoc zde najdou všichni bez rozdílu věku.

Schůzku v poradně lze sjednat na 731 433 135, informace o poskytovaných službách je možné získat i na 731 433 007 nebo 731 433 134 a také na e-mailové adrese poradna.obeti@dchp.cz.

„V drtivé většině případů se zabýváme psychickým stavem klienta, který byl otřesen po spáchaném trestném činu, přibližně polovina případů je pak spojená rovněž s různou formou násilí na osobě našich klientů a v nemalém procentu případů se pak připojuje také nějaká forma majetkové újmy," uvedla psycholožka poradny Petra Písecká.

Zatím má poradna devatenáct klientů. A jak Petra Písecká vysvětlila, i když spolupracují s řadou institucí, přijít může i sám každý, kdo se cítí být obětí. „Nejčastěji k nám posílala klienty Probační a mediační služba Cheb, ohledně potenciálních klientů jsme navázali také spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Cheb, někteří klienti přišli sami na základě článku v novinách, kde se o službě poradny dozvěděli," podotkla.

Službu zajišťuje nejen psycholog, ale také právník a oba jsou připraveni poskytnout obětem trestných činů maximální podporu při orientaci v jejich situaci. „Klientům například pomáháme, aby se vyrovnali s tím, co se stalo, a mohli opět fungovat v běžném životě," popisovala psycholožka. „Jsme také schopni zastat roli důvěrníka a doprovodit oběť například k soudu." Právník pak dokáže pomoct například se sepsáním návrhu na odškodnění či dalšími podobnými záležitostmi.

Poradna funguje v Domě sociálních služeb Betlém v chebské Koželužské ulici a její služby jsou pro klienty zdarma. „Otevřeno máme každou středu od 8 do 16:30, ale po předchozí telefonické domluvě jsme schopni nabídnout i jiný termín, který by zájemci vyhovoval pro setkání lépe. Lepší je se objednat telefonicky dopředu na konkrétní čas.