Charitativní Poutní maraton 2014, pořádaný Farní charitou Cheb a Běžeckou školou Miloše Škorpila, přinesl doposud výtěžek 38 530 korun a 37 eur. A tato suma se podle organizátorů ještě rozroste a celá poputuje na pomoc službám Hospice sv. Jiří v Chebu. A právě jemu podporu důrazně vyjadřují také někteří chebští lékaři, kteří nepochybují o prospěšnosti tohoto zařízení.

„V dřívějších dobách byl zrod, ale i konec člověka spojený s umíráním a smrtí přirozenou součástí rodinného života," vyjádřil se primář chebské onkologie MUDr. Pavel Krištof. „Výhoda mobilního hospice vyplývá právě v okamžicích, kdy je někdo z okolí pacienta ochoten poskytovat potřebnou celodenní péči, zároveň však potřebuje pomoci radou, vypůjčením zdravotnických pomůcek, pomoci se zařizováním sociálních dávek, psychologickou a duchovní podporu, případně zajištění účinné léčby bolestí a tak podobně," dodal primář onkologie.

Mobilní nebo také terénní chebský hospic poskytuje služby v domácnostech klientů od poloviny února. „K dnešnímu dni jsme uzavřeli 18 smluv, přičemž celorepublikový průměr za rok je 20 25 klientů," vyčíslila ředitelka hospice Alena Votavová. Mobilní hospic se snaží o návrat k přirozenému umírání doma za předpokladu, že je přítomna rodina, která je ochotna se o umírajícího starat. Primář interního oddělení chebské nemocnice MUDr. Jan Vohralík podotkl, že řada nemocných si přeje stonat, ba i umírat doma, v prostředí známém, milém, osobním, v kruhu nejbližších. „Taková přání jsou často nevyslyšena. Pokud jsou v rodině osoby, které jsou ochotny tuto službu svému nejbližšímu poskytnout, pak je zapotřebí této činnosti maximálně pomoci radou, fyzickou silou, sdílením problému, rozhovorem, sociálním poradenstvím, výpůjčkou pomůcek," vyzdvihl.

Myšlenka zavedení paliativní péče neboli péče o nevyléčitelně nemocné se v Chebu začala rodit už v roce 2008, kdy MUDr. Ján Cabadaj inicioval vznik sdružení. A co ho ke vzniku sdružení vedlo? „Při své práci v chebské nemocnici jsem se setkával s nemocnými, kteří byli ve stavu antefinem odesíláni z domácího ošetřování do nemocnice k přijetí, přitom pro ně by bylo nejlepší, kdyby zůstali v klidu doma a byli doopatrováni až do svého konce. Současně jsem již v té době získával informace o hospicovém hnutí. Obojí bylo popudem k tomu, že jsme spolu s několika lidmi, kterým myšlenky hospicové péče byly blízké, v létě 2008 založili občanské sdružení s cílem vytvořit i v našem městě podmínky pro poskytování paliativní péče. Jsem moc rád, že cíl byl po tolika letech naplněn a že poskytujeme služby umírajícím," pochvaloval si.

Zájemci o služby hospice se mohou na jeho pracovníky obrátit na telefonním čísle 736 432 911, e-mailem na adrese hospic@hospiccheb.cz, nebo lze přijít osobně do poradny v sídle hospice (Svobody 3, naproti Prioru) každé úterý od 14 do 18 hodin.