Za zvuků pošťácké trubky se na chebském náměstí objevil žlutočerný kočár, který sem dorazil až z německého Řezna (Regensburg).
„Jeho cesta k nám měla připomenout třísté výročí poštovní tratě z Německa do Chebu,“ poznamenala mluvčí chebské radnice Martina Kuželová.
Příjezd poštovního dostavníku vzbudil na náměstí velký rozruch. „Nejdříve jsem si myslela, že kočár si objednal někdo ze svatebčanů, až za chvíli mi došlo, že tomu tak není. Jen mne mrzí, že nikdo nepřekládal z němčiny proslov jednoho z pošťáků,“ uvedla Marie Levá z Chebu.

Právě v letošním roce si připomínáme 300 let od zřízení poštovní linky Cheb – Řezno. Jejími zakladateli a zároveň organizátory moderní poštovní dopravy byli příšlušníci šlechtického rodu Thurn – Taxis. Poštovní dostavníky v jejich barvách křižovaly téměř celou Evropu v letech 1490 – 1867.
Nejdříve si členové rodu nechávali platit za ochranu kočárů a cestujících, později začali poštovní zásilky přepravovat sami. Nakonec v jejich rukou skončila správa pošt v celé habsburské říši.

V roce 1867 postoupili Taxisové svůj poštovní systém pruskému králi za velký majetek v penězích a nemovitostech.