Příští rok začne oprava posledního, třetího nástupiště. V tuto chvíli je stavba kvůli klimatickým podmínkám pozastavena. Už je ale potvrzené, že nádraží opravdu bude mít vlastní eskalátory. Kompletní oprava nástupišť skončí letos na podzim.

„V rámci probíhající stavby budou instalovány eskalátory na obě ostrovní nástupiště. V současné době se dokončuje projektová dokumentace včetně rozpočtu. Instalace eskalátorů ve výpravní budově budou součástí připravované samostatné rekonstrukce této budovy,“ řekla tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.

Eskalátory většinou železničáři budují na větších nádražích. Takže ani v Chebu se na začátku na ně nemyslelo.

„S eskalátory se opravdu na začátku nepočítalo, na nádražích velikosti Chebu není pravidlem projektovat výtahy,“ poznamenal tiskový mluvčí SŽDC Tomáš Johánek.

V současné době jsou zprovozněné 1. a 2. nástupiště. Dokončovací práce a rekonstrukce zbylého ostrovního nástupiště budou zahájeny v dubnu 2019.

Během rekonstrukce naštěstí nenastaly žádné komplikace a nenastaly tu ani žádné mimořádnosti.

Jedna z věcí, která však nyní cestující zaráží, je délka nového zastřešení. Mnoha lidem se zdá krátké.

„Měl jsem za to, že zastřešení bude delší, než bylo to staré, ale ono je tomu naopak. Je kratší, než bylo,“ divil se Miroslav Kulhánek z Chebu. „Doufám, že to nebude nijak cestující omezovat,“ poznamenal.

„V rámci stavby dochází ke zkrácení nástupišť a přiměřeně k tomu i ke zkrácení délky přístřešků, které odpovídají frekvenci cestujících a délce souprav,“ okomentovala námitky mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Oprava třetího nástupiště na chebském vlakovém nádraží se nese v podobném duchu, jako tomu bylo u hotových dvou. To znamená, že i na něm vznikne nové zastřešení spolu s novým povrchem, kdy asfalt nahradí zámková dlažba s bezpečnostními a vodicími lištami.

Chebské staniční budovy se zatím opravy nedotknou. Ale i na její rekonstrukci dojde, a to zhruba za tři roky. Správa železniční dopravní cesty odhaduje, že náklady na opravu budovy dosáhnou 100 milionů korun. Kdy přesně se však s opravou staniční budovy začne, se zatím neví.