Otázka proJana Svejkovského, mluvčího Povodí Ohře:

Zástupci německých a českých měst se setkali na tiskové konferenci v německém Hofu. Tématem jednání byl obsah rtuti v přehradní nádrži Skalka v Cheb. Můžete k tomu sdělit více informací?

Česko-německý projekt podrobně monitoroval rozsah nerozpuštěných látek a sedimentů obsahujících rtuť v samotné nádrži Skalka ale i v řekách Kössein, Reslava a Ohře. Především se mapovaly přístupové cesty před nádrží a stanovila se míra zatížení Skalky. Součástí prací je také studie proveditelnosti, která přináší nápravná opatření včetně odhadu jejich účinnosti a finanční náročnosti. Tato studie slouží rovněž jako základ pro další postup. Odborníci se shodli, že i nadále dochází ke vnosu rtuti z území SRN do nádrže Skalka. Studie zmapovala množství kontaminovaných sedimentů na české straně a objasnila zdroje a způsoby kontaminace v Bavorsku. Nyní zpracovaný komplexní materiál prostudují pracovníci českých a německých orgánů. Bude se vyhodnocovat, zda je nebezpečí obsahu rtuti veliké či ne.