„Základní myšlenkou a podmínkou udělení grantu Místo pod stromy je zapojení široké veřejnosti do všech fází proměny vybraného prostoru,“ vysvětlila Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Nadační příspěvek Místo pod stromy se však nevztahuje na pouhé technické úpravy prostoru. „Chceme, aby zeleně v obcích přibývalo. Z tohoto důvodu musí být výsadba stromů a keřů významnou a nedílnou součástí projektu,“ dodala Ivana Adámková.

Obyvatelé obce vybrali dřeviny, které jsou v Čechách původní a obec dobře zapojí do okolní krajiny (například lípu, buk, hrušeň nebo lísku). Vysadit je plánují 28. října, kdy se v České republice uskuteční pokus o celorepublikový rekord v sázení stromů. „Slavnostní otevření hřiště se koná v sobotu 17. září od 15 hodin,“ doplnil starosta Poustky Jan Ryba.