Poustka – Do roka vznikne v Poustce klidové místo s posezením a umělým jezírkem. Na jeho vybudování dostala obec 300 tisíc korun z Grantového projektu ČSOB. Tento projekt se totiž v Karlovarském kraji zdál hodnotící komisi nejlepší.

„Jsme velmi rádi, že takové granty existují, protože náš rozpočet, který činí asi dva miliony korun ročně, nám nedovolí je realizovat ze svého,“ uvedl starosta Poustky Jan Ryba. „Musím říct, že je to ale velká zásluha našeho manažerského týmu.“

Místostarosta Poustky a zároveň manažer projektu Radovan Caran uvedl: „Projekt vychází z požadavků místních obyvatel a je v souladu s rozvojovou strategií obce. Pozemek, kde chceme toto místo vybudovat, je jeden z nejhorších a úplně se nabízel. Když jsme objevili tento grant, úplně jsme zajásali.
Teď doufám, že se nám vše podaří. Pro malou obec, jako jsme my, je vždy nejhorší sehnat spoluúčast.“
Jak doplnil, konkrétní úpravy vzejdou z návrhů občanů, kterých se většina účastní plánovacích jednání. Další takové, kde architekti předloží zpracované podklady právě podle návrhů místních, se uskuteční na obecním úřadě v Poustce v pátek 10. prosince od 17 hodin.

„Všechny nás překvapilo, jak velké množství hodně kvalitních projektů se letos přihlásilo,“ poznamenala manažerka společenské odpovědnosti ČSOB Pavlína Folovská. Celkem totiž přišlo 28 přihlášek, z nichž komise vybrala osm finalistů.

Jednou z podmínek přidělení grantu bylo i to, aby se do práce zapojili také občané. To Poustka beze zbytku splnila.
Do nově upravené oblasti povede také další cesta naučné stezky a bude volně přístupná i návštěvníkům obce, kteří jezdí například na nedaleký hrad Seeberg.

Představitelé Poustky v pondělí oficiálně převzali z rukou zástupců ČSOB šek na 300 tisíc korun.