Nová naučná stezka okolo hradu Seeberg v Ostrohu už může přivítat první návštěvníky. Na několika informačních tabulích popisuje historii obce, osidlování podhradí a rozvoje řemesel.
Nenáročný terén umožňuje absolvování i rodinám s dětmi. Na několika místech podél cesty jsou rozmístěna také odpočívadla a lavičky pro unavené poutníky. Důležitou zastávkou je kostel svatého Wolfganga.
„Její vybudování je první etapou ve zvelebování obce,“ uvedl starosta obce Jan Ryba.
„Hlavním patronem celé této akce je Radovan Caran,“ zmínil se.
I přesto, že Poustka patří k obcím, které nemohou ze svého rozpočtu vydávat velké sumy peněz, podařilo se jí prozatím zpřístupnit dva okruhy naučné stezky.
První měří 800 metrů, druhý 1 800 metrů.
Na ně získala z Krajského úřadu Karlovarského kraje celkovou dotaci 320 tisíc korun, částkou 20 tisíc korun přispěly sousední Františkovy Lázně.
„Příští rok bude obec žádat dotaci na revitalizaci rybníka,“ řekl zastupitel Radovan Caran. „Chtěli bychom postavit i náhon na mlýnské kolo.“
Lidé, kteří byli přítomni, si slavnostně udělali premiérový výšlap po kratším okruhu.
„Je to úžasné,“ neskrývala nadšení místostarostka Libé Anna Pivoňková. „Je skvělé, když se sejde parta lidí, která udělá něco takového.“
V dalších letech se bude podle finančních možností obce pokračovat v dalších naplánovaných akcích.
Stezka by se měla například rozšířit na celkové čtyři okruhy. Jednou ze zastávek bude také tvrz v sousední Poustce.