Až sem vede úzká asfaltová silnička. Za Javořinou se asfaltka mění v pěknou lesní cestu, při níž asi po tři sta metrech stojí poutní kaple Panny Marie.

Podle pověsti kaple vznikla v místech, kde Panna Marie pomohla z nesnází řezníku Lorencovi z Dolního Žandova. V poledne jej na místě, kde se dnes nachází kaple, zachvátila silná nevolnost a řezník myslel, že zemře. V poslední chvíli se obrátil k Panně Marii a slíbil, že bude-li zachráněn, upevní zde na strom mariánský obrázek namalovaný na plechu, který měl doma. Úzkosti pominuly a řezník se vrátil domů. Na svůj slib nezapomněl a hned druhý den se vrátil do lesa a pověsil v místě záchrany na strom obrázek Panny Marie (mělo se tak stát kolem roku 1730). Časem zde byla postavena dřevěná poutní kaple, z darů poutníků a sedláků z okolních vesnic. V době vlády osvíceného panovníka Josefa II., koncem 18. století byl obraz přenesen na boční oltář farního kostela v Dolním Žandově. Později nechala jedna zbožná rodina ze Smrkovce namalovat do kaple nový obraz Panny Marie malířem ze Sokolova.

Současná podoba kaple.

V roce 1929 kapli poničil padlý strom, ale byla hned opravena. V červnu 1930 ji i s dary, které se v ní nacházely, úplně zničil požár. V letech 1931 až 1932 byla nově vybudována v hrázděném stylu a 11. září 1932 se byl přenesen původní mariánský obraz z dolnožandovského kostela. Kaple tehdy byla znovu vybudována za přispění knížete Metternicha. Starou pověst o založení nám připomíná dodnes oltář uvnitř kaple, jenž je vybudován ve tvaru stromu. Dnes je kaple znovu opravena a opět slouží poutní tradici.

Zdeněk Buchtele