V roce 2023 vzniklo na území Karlovarského kraje celkem 677 požárů, při kterých vznikla přímá škoda ve výši 112,6 mil. Kč. Při těchto požárech došlo k usmrcení 6 osob a 63 osob se zranilo.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru vzniklo na území České republiky v roce 2023 celkem 17 758 požárů, meziročně se tak jejich počet snížil o 14,7 %. Při těchto požárech byla způsobena celková přímá škoda ve výši 5 663,7 mld. Kč. Přímá škoda na 1 požár tak činila 318,9 tis. Kč., což je zhruba o 42 tis. Kč více než v předcházejícím roce.

„V Karlovarském kraji došlo v roce 2023 ke vzniku 677 požárů. Ve srovnání s minulým rokem tak jejich počet doznal pokles o 7,5 %. Meziroční snížení počtu požárů bylo zaznamenáno ve všech regionech České republiky bez výjimky, v našem kraji bylo přitom toto snížení druhé nejnižší po kraji Pardubickém. Na celkovém počtu požárů v České republice se Karlovarský kraj podílel 3,8 %,“ informovala Martina Soukupová z krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Přírodní koncert v lázeňském městě. Vítání ptačího zpěvu přilákalo zájemce
Přírodní koncert v lázeňském městě. Lidé vítali pěnkavy, sýkory i budníčky

Na Chebsku více hořelo

V rámci meziokresního srovnání vykazoval v roce 2023 nejvyšší počet požárů okres Karlovy Vary (254), naopak nejméně jich vzniklo na území okresu Sokolov (193). Na meziročním poklesu počtu požárů v kraji se podílely okresy Sokolov a Karlovy (o 14,6 %, resp., o 9,0 %), naopak okres Cheb byl jediným okresem Karlovarského kraje, kde se počet požárů ve srovnání s minulým rokem mírně navýšil (o 1,3 %). Tento okres vykazoval také nejvyšší hodnotu počtu požárů na 1 000 obyvatel, a to 2,5 požáru.

Nejvyšší škoda na Sokolovsku, nejmenší na Chebsku

Nejvyšší přímá škoda byla způsobena při požárech v okrese Sokolov (69,3 mil. Kč, tj. 61,5 %). Naopak nejnižší škoda vznikla při požárech v okrese Cheb, kde dosáhla hodnoty 12,1 mil. Kč, což představuje zhruba desetinu z celkové přímé škody způsobené při požárech v Karlovarském kraji.

Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl v okrese Sokolov (359,2 tis. Kč) téměř sedminásobný oproti okresu Cheb (52,4 tis. Kč). Nejvíce majetku se podařilo uchránit při požárech v okrese Sokolov, a to v hodnotě 68,4 mil. Kč.

Při požárech v Karlovarském kraji byla ve sledovaném roce způsobena přímá škoda v hodnotě 112,6 mil. Kč a oproti minulému roku doznala pokles o 6,3 %. Náš kraj tak byl jedním ze šesti regionů České republiky, kde došlo k meziročnímu snížení přímé škody při požárech.

Valy spálily čarodejnici
Čarodějnice a májky na Chebsku i v okolí pohledem našich čtenářů, podívejte se

Hodnota uchráněných hodnot při požárech v Karlovarském kraji v roce 2023 činila celkem 163,3 tis. Kč. To je o téměř 74 tis. Kč více než v předcházejícím roce, současně se však jedná o nejnižší uchráněnou hodnotu mezi všemi kraji. Naopak nejvyšší hodnotu se podařilo uchránit hasičům při požárech v Ústeckém kraji, a to 16 mil. Kč.

Při požárech na území Karlovarského kraje došlo v průběhu roku 2023 ke zranění 63 osob a 6 osob zemřelo (všechny v přímé souvislosti s požárem). Počet zraněných se tak meziročně nezměnil a zemřelých bylo o 2 osoby více. V mezikrajském srovnání nejvíce zraněných osob v souvislosti s požárem ošetřili v Jihomoravském kraji (194) a Středočeský kraj vykazoval nejvyšší počet usmrcených osob (18). Nejméně osob se ve sledovaném roce zranilo při požárech v Kraji Vysočina (58).