Komplex základní umělecké školy a kulturního centra představují dva navzájem propojené objekty v ašské Kostelní ulici. Součástí stavby jsou také úpravy okolí budov a pak přístavba s vlastním vchodem. „V těchto zimních měsících se zhotovitel zaměřil na práce uvnitř budovy. Prostory chodeb, učeben, baletního sálu, zázemí pro vyučující, skladů a sociálních zařízení jsou ve stadiu závěrečných úprav omítek a montáží sádrokartonů,“ uvedl Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši.

Už před koncem roku došlo na zastřešení přístavby, po které přišla na řadu okna. „Svažité okolí centra se na jaře upraví schodišti, sítí chodníčků, veřejným osvětlením a opěrnými zdmi. V místě budou vztyčeny čtyři ocelové věže, propojené s terénem úzkými lávkami, v obdobném provedení jako už stojící únikové schodiště, tedy s opláštěním z ocelových tenkostěnných profilů,“ řekl k chystaným pracím mluvčí Milan Vrbata.

„Přemístěním získá škola nejen nové, moderní zázemí, šité na míru jejím potřebám. Vyřeší se také neustále se zhoršující možnosti parkování v blízkosti současného sídla. Zaměstnanci školy i veřejnost budou moci využívat jednak parkoviště u radnice, ale také parkovací místa na Goethově náměstí či u Hedvábnické ulice,“ podotkl mluvčí Milan Vrbata.

Úpravy byly plánované tak, aby maximálně vyhovovaly žákům i pedagogům. „Během rekonstrukce jsme spolupracovali s učiteli ze školy, kteří nám řekli své představy o tom, co by v té nové nemělo chybět, aby výuka žáků byla co nejefektivnější. Tím, že se v sousední budově nachází několik hudebních sálů, je budou moci v budoucnu využít i žáci, kteří tam budou moci odehrát například svůj koncert a přitom neopustí budovu,“ poznamenal ašský starosta Dalibor Blažek.

Celkové náklady na úpravu objektu činí 40 milionů korun bez DPH. A úplně hotovo bude příští rok v květnu.