Odvrácením havarijního stavu věže aktivity Petra Jašky nekončí. Věž by do budoucna mohla dostat původní střechu, obnovit chce i již neexistující budovu chléva. Už má hotovou vizualizaci. „Právě vizualizace pro nás byly odrazovým můstkem k vypracování projektu. Bylo třeba dospět k maximální shodě s předválečnou stavbou, na čemž i v dalších etapách projektu spolupracujeme s NPÚ v Lokti i Muzeem Cheb,“ řekl Petr Jaška. „Výhledově bychom rádi v obnovené budově vybudovali malou expozici, která by návštěvníkům představila pohnutou historii zdejší lokality. Chebsko totiž bývalo jednou z nejhustěji osídlených částí Československa, což se však po dvou poválečných odsunech změnilo. Hraniční pásmo bylo zcela uzavřené a to z něj v současné době dělá unikátní místo nejen z pohledu kulturní paměti krajiny, ale i z pohledu ochrany přírody,“ dodal.

Patrimonium pro futuro. Kdo může cenu získat?

Až do pondělí 16. září je možné na webu Národního památkového ústavu vybírat vítěze zvláštního ocenění „Památky děkují“. Dva nominované návrhy pochází z Karlovarského kraje:

1) Záchrana zříceniny věže gotické tvrze Pomezná

2) Obnova zámku ve Štědré.