„Stavební úpravy pokračují podle plánovaného harmonogramu a za plného provozu. Skončit by měly v lednu. Díky výměně oken a zateplení by mělo dojít ke snížení energetické spotřeby na provoz domova,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. Stavební úpravy byly nutné kvůli havarijnímu technickému stavu budovy, kdy do něj zatékala dešťová voda a vlhkost pronikala do stavební konstrukce objektu. „V rámci zateplování střechy došlo také k výměně střešních ventilátorů včetně tlumičů hluku,“ doplnil hejtman. Karlovarský kraj za práce zaplatí 18 milionů korun. Na financování projektu získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši pěti milionů korun. Domov pro seniory „Spáleniště“ poskytuje pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a zdravotního stavu.