„Už na jaře se začalo s úpravami louky mezi příjezdovou cestou do chatové části Dolních Pasek a potokem, odkud se odstranily popadané stromy a hustá křoviska," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „V louce, nyní ozdobené několika novými keři, je už poskládaná masívní podlaha, zhotovená ze žulových desek, na kterou se v brzké době přimontuje dřevěný přístřešek. Nové budou i lavičky u pavilonu, přibudou stojany na jízdní kola. Zvoleným stavebním materiálem je převážně dřevo. Pamatováno bylo i na informační tabuli se všemi nejdůležitějšími daty z historie Dolních Pasek," popsal.

V dubnu bylo zrenovováno a zprovozněno původní potrubí pro odvádění přebytečné vody. V současné době se pracuje na úpravě okolí zastřešeného pavilonu. „Zhotovitel upravuje základy pro osazení nového dřevěného můstku přes potok Bílý Halštrov, protékající v bezprostřední blízkosti. Chystány jsou také patky pro montáž dřevěného zábradlí mezi potokem a cestou k pavilonu, které bude obdobného provedení jako oplocení zahrady sousedící hrázděné chalupy," doplnil mluvčí s tím, že výhledově se počítá také s vydlážděním chodníku od nedalekého parkoviště k pavilonu.

Minerální pramen je lehce radioaktivní, což způsobilo malé množství iontů stroncia. Pramen má prý blahodárný vliv na potenci a dlouhověkost. Pramen je doporučován při poruchách látkové výměny, při svalovém revmatismu či při dně. Svým složením je blízký pramenům v lázeňském městě Brambach, kde se léčí nemoci pohybového aparátu, srdeční a cévní onemocnění i kožní choroby.