Už na jaře chystá město Aš další kroky, které by měly tento problém vyřešit. „Pracovníci odboru správy majetku a investic, kteří mají pramen a jeho okolí v péči, proto již nyní dojednávají další opatření, která by mohla napomoci k obnovení pramene. Zajišťují například provedení hydrogeologického průzkumu. Dalším krokem má být průzkum dna pavilonu pramene po odstranění betonové podlahy pod jímacím systémem, aby se zjistilo, z jakého směru vůbec voda do pavilonu a vývěru přitéká,“ popsal mluvčí ašského městského úřadu Milan Vrbata. „Problém je v tom, že ke stavbě pavilonu z roku 1930, ale ani k systému jímání minerálky neexistuje žádná dokumentace. Nikdo tak neví, odkud se voda v pavilonu bere a z jaké hloubky vyvěrá,“ vysvětlil.