„Když už jsme se dali na vojnu, musíme bojovat," řekla Michala Málková, novopečená starostka Pramenů. Malá obec nedaleko Mariánských Lázní stojí v čele nelichotivého žebříčku, je nejzadluženější obcí v České republice. Dluhy přesahují devadesát milionů korun. I přesto zastupitelé doufají, že se jim podaří situaci zlepšit.

Překvapil jen mediální zájem

Obec má konečně po necelých třech letech starostku a místostarostu. Zastupitelé si je zvolili ve středu večer, kdy se zde konalo ustavující zasedání. Dva a půl roku zde zastupitelstvo nefungovalo a obec vedli úředníci ministerstva vnitra. Hned po první části rokování zahrnuli Pramenští starostku několika dotazy. Ani to ale šestadvacetiletou slečnu nevystrašilo. „Místní obyvatele znám, vím, jaké jsou zde problémy, takže to nejsou věci, které by mě překvapily nebo vystrašily," řekla a s úsměvem poznamenala, že ji jen zaskočil nebývalý zájem novinářů. V následujících týdnech se obrazně řečeno nezastaví.

„Čeká nás teď hlavně seznámení s úřadem, budeme přebírat veškeré dokumenty. Po květnu začneme jednat s věřiteli."

Provoz bude dotovat stát

Uvolněnou zastupitelkou bude pouze starostka, místostarosta Václav Jeřábek bude neuvolněný. I tak se obyvatelé ptali, z čeho budou hrazené náklady na chod obce. Městská kasa je totiž obstavená. Jak ale na rokování potvrdili zástupci ministerstva financí, ty nejnutnější výdaje budou hrazeny ministerstvem prostřednictvím krajského úřadu. Zároveň jim ministerstvo financí i vnitra pomohou například se sestavováním rozpočtu, poskytnou jim i metodické rady, zároveň se budou účastnit některých jednání s věřiteli. Ministerští úředníci nevyloučili ani půjčku, která by obci mohla být poskytnutá.

Budova úřadu? Ta není

Do dluhů se obec dostala kvůli nedokončenému projektu stáčírny minerálních vod. Postupně ale věřitelé požadovali částku, která se vyšplhala až k devíti desítkám milionů korun. Jeho umořování bylo možné alespoň prodejem obecního majetku, tedy i budovy radnice. Obec už nedisponuje žádným exekucí nezatíženým majetkem. I proto si noví zastupitelé museli poradit i s otázkou, kde budou úřadovat. „Budeme zatím tady," odpověděla starostka a ukázala na soukromou budovu, kde se konalo ustavující zastupitelstvo.

Oslovení obyvatelé si uvědomují, jak je pro zastupitele náročný úkol, který před sebou mají.

„Jsem ráda, že se našli schopní lidé, kteří to zde chtějí vést," řekla obyvatelka vesnice Olga Čonková. „Věřím, že se jim povede situaci změnit."

Od chvíle, kdy původní zastupitelé složili mandáty, uplynuly téměř tři roky. Od té doby zde byly vyhlášeny sedmery volby. Do prvních pěti se nepřihlásili kandidáti, v šestých sice ano, ale ti neměli trvalé bydliště v obci. Výsledek přinesly až ty poslední volby, jenž se konaly v dubnu.