„Pro nás je to neskutečná úleva a celkově je situace mnohem jednodušší,“ říká starostka obce Prameny Michala Málková.

Dluh obce činil zhruba 120 milionů korun. Zadlužila se kvůli nepovedenému záměru vybudovat v obci stáčírnu minerální vody, měla obstavený majetek i bankovní účty. Vedení obce nemohlo disponovat žádnými penězi. „Za dobu mého volebního období od roku 2012 do roku 2018 se nám podařilo snížit dluh o šedesát milionů a se zbytkem dluhu nám pomohlo ministerstvo financí. V loňském roce nám poskytlo návratnou finanční výpomoc, která je bezúročná,“ vysvětluje starostka.

Dodává, že se to podařilo díky usilovné práci. "Mé a mých kolegů. Povedlo se nám domluvit se s věřitelem, vyjednávali jsme s exekutory, dokonce jsme dokázali i to, že nám několik dluhů dokonce stát odpustil, což činilo přes třicet milionů korun. Za největší úspěch považuji především to, že se nám téměř po deseti letech podařilo dojednat návratnou finanční výpomoc. Před tím se do ní ministerstvu financí moc nechtělo,“ uvádí starostka.

Největší problém Pramenů nastal už v devadesátých letech. „Kvůli špatnému vedení obce se Prameny zadlužily. Prvotní dluh vznikl kvůli vrtům minerálních vod, které sice byly na našem území udělány, ale nebyly zaplaceny. Situace se rapidně zhoršovala v tom, že obec neplatila své závazky a dluhy se bohužel nabalovaly,“ pokračuje starostka Málková.

V tuto chvíli mohou Prameny víc myslet na svůj rozvoj. „Pro nás je teď nejdůležitější, aby obec v budoucnu opravila porouchanou kanalizaci a čističku odpadních vod. Chtěli bychom v letošním roce udělat alespoň projekt. Další vize jsou takové, že bychom chtěli mít konečně svůj vlastní obecní úřad,“ dodává.

Na začátku zkázy Pramenů byl záměr vzkřísit v obci věhlas, jaký měla před 2. světovou válkou, kdy v ní byla dokonce i banka. V čele s tehdejším starostou Václavem Brennerem objevili šanci využít zdejší bohatství minerálních vod. Záměr přilákal investory a Prameny měly mít čtyři halíře za litr stočené minerálky. „Všichni, kteří se na nás dívají skrz prsty, by jednali stejně," řekl při svém odstoupení Brenner. Obec nechala udělat 17 vrtů a vykoupila pozemky na stáčírnu. Pohroma přišla ve chvíli, kdy do projektu zasáhli ochránci přírody. Nedovolili stavbu v chráněné krajinné oblasti a zkrachoval také projekt na stavbu minerálkovodu, jenž by léčivou vodu přiváděl na místo, kde by Prameny stáčírnu postavit mohly.