Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání. Místostarostou bude Petr Dolanský ze stejného hnutí.


Ani ustavující zastupitelstvo se neobešlo bez námitek. Jednou z připomínek byl například názor opozičních zastupitelů, že starostka by měla být neuvolněná. „Denně musím řešit zadluženost obce," argumentovala Málková.

Nové zastupitelstvo, které si Pramenští zvolili ve volbách v září, se musí pustit urychleně do práce. „Za dobu, co jsme nebyli usnášeníschopní, se zde nakupilo hodně věcí, které musíme dořešit," dodala starostka s tím, že obec čeká vyjednávání s největším věřitelem a práce na územním plánu.