Suma za pozemky s vrty zahrnuje kupní cenu a také částečné uhrazení exekučních nákladů. „Obec obdržela dvě nabídky, jednu ve výši 20 milionů korun, druhou za 22,4 milionu korun plus benefity, jako je odblokování obecního účtu,“ uvedla starostka Pramenů Michala Málková. „Prodáváme, protože jinak přijde obec o veškerý majetek v nevýhodné dražbě, tak jako jsme v minulosti přišli o les, pozemky, nemovitosti a obě radnice,“ uvedla starostka. Podle jejích slov je to krok k tomu, aby Ministerstvo financí poskytlo zadlužené obci bezúročnou půjčku.

Podle jejích slov není na co čekat a obec může být ráda, že Ministerstvo financí je poskytnutí bezúročné půjčky nakloněno.

S prodejem pozemků věřiteli, společnosti Real Aspekt, ale nesouhlasí tři opoziční zastupitelky z hnutí Prameny šťastné a veselé. „Doporučujeme počkat s prodejem do prověření oprávněnosti všech nároků věřitele,“ řekla Anna Fábiková z hnutí. Opozice také radí vyčkat na změnu územního plánu, který zvýší hodnotu pozemků.

„Územní plán hradí náš věřitel, aby mohl v obci vybudovat dům pro seniory a lázeňský dům. Je to on, kdo může změnu zastavit,“ uvedla Michala Málková.

Mohlo by se zdát, že tím, že kupní smlouva prošla zastupitelstvem, budou Prameny fungovat jako každá normální obec bez zablokovaných účtů a s možností v budoucnu čerpat dotace. Starostka tomu ale moc nevěří. „Nejspíš padne trestní oznámení na zastupitele a předpokládáme, že druhý zájemce o pozemky podá žalobu na obec,“ řekla Michala Málková. V takovém případě se Prameny vrátí zpátky na začátek a nebudou moci nakládat se svým majetkem.