„Mám nesmírnou radost,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková. „Je to pro nás nesmírný úspěch. Budeme moci normálně nakládat se svým majetkem. Pramenům už nebudou hrozit další nevýhodné dražby. Budeme moci začít čerpat dotace a fungovat v běžném režimu jako ostatní obce,“ uvedla.

Ministerstvo financí jim poskytlo návratnou finanční výpomoc. „Půjčka činí zhruba 33 milionů korun. Pomocí těchto peněz vyplatíme všechny své závazky,“ tvrdí starostka. Ročně budou Prameny splácet státu osm set tisíc korun. Přestože by se to mohlo zdát jako závratná částka, podle ní to tak není. „V minulých letech jsme jen exekutorovi hradili 1,3 milionu ročně na úrocích z dluhů.“

O tom, že se normálního běžného života obec dočká, se přitom Pramenům dlouho jen zdálo. V roce 2012, kdy se konečně našlo zastupitelstvo, které chtělo obec vést, činil dluh téměř sto milionů korun. Prameny měly 20 věřitelů a 15 exekucí.

Na začátku zkázy Pramenů byl záměr vzkřísit v obci věhlas, jaký měla před 2. světovou válkou, kdy v ní byla dokonce i banka. V čele s tehdejším starostou Václavem Brennerem objevili šanci využít zdejší bohatství minerálních vod. Záměr přilákal investory a Prameny měly mít čtyři halíře za litr stočené minerálky. „Všichni, kteří se na nás dívají skrz prsty, by jednali stejně," řekl při svém odstoupení Brenner. Obec nechala udělat 17 vrtů a vykoupila pozemky na stáčírnu. Pohroma přišla ve chvíli, kdy do projektu zasáhli ochránci přírody. Nedovolili stavbu v chráněné krajinné oblasti a zkrachoval také projekt na stavbu minerálkovodu, jenž by léčivou vodu přiváděl na místo, kde by Prameny stáčírnu postavit mohly.

Tři roky po odstoupení tehdejšího starosty nechtěl obec vůbec nikdo vést. Šest pokusů o předčasné volby ztroskotalo a až ten poslední, sedmý přinesl nové zastupitelstvo v čele s nynější starostkou Michalou Málkovou

Postupně se dařilo jednat s věřiteli a snižovat dluhy obce. Majoritní věřitel, firma Real Aspekt podnikatele Dmitrije Vajnera přišla do obce se svými vlastními zájmy. Zhruba za miliardu korun chce v Pramenech vybudovat stáčírnu minerálních vod, domov pro seniory a dětskou ozdravovnu. Požadoval, aby mu obec prodala pozemky s minerálními vrty. Za to by přistoupil na splátkový kalendář zbytku dluhů. Velký problém byl ale v tom, že opozice v Pramenech neustále odstupovala, a tak se nedařilo záměr prodeje schválit. Když už zastupitelé prodej schválili, padla žaloba od dalšího ze zájemců.