Nařčení, že nehospodaří dobře s majetkem obce, čelí v těchto dnech starosta Pramenů Václav Brenner. Jeden z tamních obyvatel, Josef Pagáč, zaslal redakci Deníku hned několik stížností. Vadí mu například, že starosta prý už dva roky nesvolal veřejnou schůzi.

"Není to pravda. Například letos jsme se sešli už několikrát,“ oponuje starosta. „Dřív jsme ovšem každému posílali pozvánku domů, před třemi lety jsme se ale rozhodli, že to uděláme přesně podle zákona a termíny zasedání obecního zastupitelstva zveřejnňujeme na vývěsce úřadu.“

Josefa Pagáče také zajímalo, proč obec lidi neinformovala o červnové veřejné dražbě obecního majetku.

„Měl se dražit obecní les, ale předem bylo jasné, že se dražba kvůli právním nedostatkům v dražebním procesu nemůže uskutečnit. Takže se nakonec les neprodal. V tomto případě je spíše přání otcem myšlenky,“ přiznává starosta. Stěžovatelům vadí i fakt, že Pozemkový fond ČR odprodal část pohledávky obce aniž by o tom někoho informoval. „Pozemkový fond nemusí nikoho informovat. Obec se o prodeji dozvěděla až od nového nabyvatele pohledávky,“ konstatoval starosta Brenner. „Jenže hned na následujícím zasedání prezídium fondu revokovalo usnesení a přestože smlouvy už byly podepsané a pohledávka splacená, prodej byl zrušen.“

Josef Pagáč také upozorňuje na nedostatky v pronajímání obecních domků. Tím, že domy zůstaly prázdné, přišla obec podle Pagáče minimálně o 60 tisíc korun.

„Jeden z okálů má nového nájemníka od dubna, druhý, uvolněný od května, dostane na zimu nového nájemníka také. Situace s pronájmy není tak jednoduchá, jak by se zdálo. Obec získala domky privatizací od Pozemkového fondu a to s sebou nese různá omezení,“ vysvětluje starosta Brenner.

Josefa Pagáče také zajímá, kde je zhruba 10 tisíc marek, které dostala obec od rodáků z Německa. „Peníze, které obci darovala v závěti v roce 1995 místní rodačka, byly použity na opravu historické radnice. V podkladech je to možné dohledat. Tato paní má na místě, kde v Pramenech vyrůstala, pamětní kámen s podobiznou.“

Ve své stížnosti se Josef Pagáč zmiňuje i o tom, že obec koupila dvě autobusové zastávky. Nikdo prý neví, kde jsou. „Od roku 1990 obec žádné zastávky nekoupila. Jde pravděpodobně o starší demontované dřevěné zastávky, které obec dostala při oddělení od obce Mnichov. Používali jsme je při nejrůznějších příležitostech (polní mše při setkání rodáků, sportovní turnaje, dětské dny a podobně). Zastávky už vzaly zasvé. Proto byly majetkovou komisí obce zhruba před třemi lety vyřazeny z inventáře a zlikvidovány.“

Stěžovatele Josefa Pagáče zajímá ovšem i soukromí pramenského starosty Brennera.
„Pan starosta po celá léta bydlel po podnájmech a letos si koupil tři ojetá auta a rodinný dům. Na dotaz, kde na to vzal, odpovídá: Co je komu do toho,“ stěžuje si Pagáč.
Starosta však prohlašuje, že nikdy svůj soukromý život ani majetkové poměry před nikým neskrýval. Je podle svých slov velmi překvapen tvrzením, že by někdy někomu na jakýkoli dotaz odpověděl slovy: Co je komu do toho.

„Za posledních dvanáct měsíců jsem zakoupil jeden ojetý vůz, deset let starou Octavii, a žádný rodinný dům. Pan Pagáč bude mít možnost dokázat, že jsou jeho slova pravdivá, protože na něj podám trestní oznámení. Já tvrdím, že lže. Chtěl bych naopak zdůraznit, že za sedmnáct let samostaného působení se naší obci podařilo získat značný majetek. Naším úkolem je využít jej ve prospěch obce.“