Právě na dnešek připadá Evropský den obětí. Ne každý tuší, že komplexní pomoc dostanou poškození u Probační a mediační služby (PMS) ČR. Její náplní práce totiž zdaleka není jen hlídání domácích vězňů.

Například takové odcizení notebooku může napáchat víc škody, než se může na první pohled zdát. Zvlášť když v něm měl poškozený uložené pracovní dokumenty nebo třeba soukromé fotografie. Přístroj tak má najednou pro oběť krádeže daleko vyšší hodnotu, než je dáno 'tabulkově'. „Takový případ jsme řešili. Důležité dokumenty byly nenávratně pryč, ale pachatel se s obětí prostřednictvím takzvané mediace dohodl na uhrazení vyšší škody," popisoval Milan Morava z chebské PMS.

Právě mediace, tedy řešení sporů osobním jednáním pachatele s poškozeným, které řídí mediátor, je jedním z pilířů takzvané restorativní justice. „Ta se nezaměřuje na otázku viny a potrestání pachatele, ale na nápravu toho, co bylo trestným činem z lidského hlediska způsobeno," vysvětlil.

Probační a mediační služba sídlí v Karlovarském kraji v Chebu (Lidická 1525/2), Karlových Varech (Dr. Davida Bechera 151/24) i v Sokolově (Karla Hynka Máchy 1266).

Oběti se na PMS mohou obracet samy, běžně je ale oslovují i pracovníci PMS, kteří spolupracují s policií, státním zastupitelstvím i soudem. „Věnujeme se všem obětem, které přijdou. Může se to týkat náhrady škody, psychické újmy nebo třeba újmy na zdraví. V situaci, kdy se člověk dostane do pozice poškozeného, často neví, jak postupovat. My mu citlivě nabídneme komplexní pomoc, případně ho nasměrujeme k dalším odborníkům," podotkl Morava. Loni se uskutečnilo celkem 23 přímých mediací mezi pachatelem a obětí. Poškození ale nemusí pomoc PMS přijmout. „Některé oběti například nesouhlasí s mediací, protože se s pachatelem opět nechtějí potkat. Spor lze však řešit i bez osobního setkání těchto dvou stran, můžeme například zprostředkovat uzavření dohody o náhradě škody. Spolupráce s námi je dobrovolná a bezplatná," sdělil.

Na PMS se ale obrací i pachatelé.

„Dva muži poškodili cestou z párty zaparkovaný automobil, proběhli se po jeho karoserii. Po vystřízlivění toho ale začali litovat a sami nás kontaktovali. Proběhla mediace, na které se pachatelé poškozenému omluvili a zároveň si vyslechli, jaké komplikace mu vznikly," popisoval konkrétní případ. Poškozený musel sehnat servis, zaplatit opravu, platit za vypůjčené auto a podobně. „Uzavřeli s ním proto dohodu o náhradě škody a škodu uhradili. Jejich snaha o odčinění následků trestného činu nakonec vedla k alternativnímu postupu dle trestního řádu a podmíněnému zastavení trestního stíhání," dodal.

V Karlovarském kraji sídlí Probační a mediační služba v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Karlovarská pobočka je navíc zapojena do projektu 'Proč zrovna já?', její pracovníci tak obětem nabízejí služby nad rámec běžné činnosti, například doprovod k soudu.