Tradiční vánoční besídku si užijí například rusky mluvící turisté, ruskojazyčná komunita a farníci chrámu sv. Vladimíra Pravoslavné církve v Českých zemích v Mariánských Lázních.

Letos organizátoři spolu s dětmi oslaví nejen Vánoce podle juliánského kalendáře, ale také už desáté výročí vánoční besídky.

S pořádáním akce přišla před deseti lety Elena Sorokina, která se do Mariánských Lázní přestěhovala z Moskvy. „Mám dva syny, teď už jsou velcí, starší studuje na univerzitě a mladší je na gymnáziu. Chtěla jsem, aby chlapci nikdy nezapomněli na ruské a pravoslavné tradice. Aby měli dárky od dědy Mráze a Sněhurky a k tomu patří i laskavá pohádka se šťastným koncem,“ řekla organizátorka akce. I když synové vyrostli, v tradici besídky pokračuje dál.

Rusky mluvící slaví Vánoce podle juliánského kalendáře 7. ledna a právě v úterý se v pravoslavném chrámu sv. Vladimíra v Mariánských Lázních uskuteční slavnostní bohoslužba. Po ní se podle tradice odebere představený chrámu otec Hauzar spolu s farníky na vánoční besídku do hotelu Continental.

„Tam na děti budou ve 12 hodin čekat dárky od dědy Mráze, sborové zpívání kolem ozdobeného vánočního stromu, pohádkové představení a slavnostní pohoštění,“ uvedla Elena Sorokina.

„Jde o bezplatnou charitativní akci, na kterou mohou přijít lidé různých náboženství a národností,“ uvedl představený chrámu otec Hauzar.