Ačkoliv žijí děti nejen na Chebsku prázdninami, najdou se tací rodiče, kteří chtějí, aby se jejich ratolest vzdělávala i přes léto.
„Když jsem chodila na střední školu, rodiče si přáli, abych si opakovala látku i v červenci a srpnu,“ pověděla jednadvacetiletá Jaroslava z Chebu. „Záviděla jsem spolužákům, kteří celé prázdniny učebnice nezahlédli ani koutkem oka, natož aby je otevřeli,“ dodala.
Odborníci ale tvrdí, že takový přístup není správný. „Pokud dítě nečeká nějaká opravná zkouška, mělo by si odpočinout,“ řekl psycholog Ján Pobežal z Chebu. „Od toho prázdniny existují. Samozřejmě, pokud si žák sám čte v encyklopediích nebo se zdokonaluje v cizím jazyce, rozhodně bych mu to nezakazoval.“

Často se také vedou diskuze, kdy se má student začít učit, pokud musí na začátku školního roku opravnou zkoušku absolvovat.
„Záleží to na mnoha věcech,“ vysvětluje psycholog. „Například na tom, jak velkou část látky se má naučit. Ale pokud se žák nebude celý měsíc učit, špatně se mu k tomu bude vracet. Je lepší, aby se studiu věnoval alespoň chvíli denně,“ dodal.

„Myslím, že doba, kdy se má žák začít učit, je individuální,“ sdělila dvacetiletá prodavačka Michaela z Chebu. „Také jsem dělala reparát. Učila jsem se až v druhé polovině prázdnin. První část léta jsem si od školy odpočala a pak mi to šlo 'jak po másle'.“
Pokud tedy žáka netrápí o prázdninách školní povinnosti, měl by stejně dodržovat určitý režim. Možností je letní tábor, popřípadě pomoci rodičům s domácími pracemi. Pro studenty jsou samozřejmě vhodné brigády. Je totiž důležité, aby žák věděl, že má povinnosti, po jejichž splnění přijde volno, které může dítě využít podle svého přání.