Jak uvedl Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši, "přechod byl zprvu otevřen jen pro pěší a cyklisty, první sousedské setkání toho dne musely tisíce zájemců absolvovat vesměs pěšky."

Historie tohoto hraničního přechodu sahá až do vzniku Československa v roce 1918. V té době byly postaveny budovy celního úřadu, kde službu vykonávali příslušníci Finanční stráže. Jiří Poor, který na přechodu dlouhá léta pracoval, ve svém textovém dokumentu píše například, že zde prováděli pasovou a celní kontrolu a vybírali clo.

Během 30. let 20. století, zejména v roce 1938, se situace v pohraničí dramaticky změnila. Po útocích proti československým úředníkům a vojenském napadení celního úřadu Nové Domy došlo k tomu, že Adolf Hitler osobně projel přes hraniční přechod Aš – Wildenau, což symbolizovalo přechod Ašska pod německou správu.

Poválečné období a obnovení přechodu

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva zůstával přechod uzavřený až do sametové revoluce v roce 1989. O rok později, v červenci 1990, byl přechod opět otevřen a postupně se rozšířil i pro automobilovou dopravu. Nové budovy celního a pasového odbavení byly dokončeny v roce 1996.

Vstup České republiky do Schengenského prostoru v roce 2007 znamenal konec tradičních hraničních kontrol. Budovy bývalého hraničního přechodu nezůstaly dlouho prázdné. Dnes je z bývalé celnice kasino.