Zahájení výstavy se uskuteční dnes, ve čtvrtek 25. července, od 17 hodin ve výstavních prostorách Muzea Cheb. Výstava bude pro veřejnost přístupná od pátku 26. července, denně mimo pondělí od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.

„Výstava tematicky doplní znovu zpřístupněný valdštejnský prohlídkový okruh, vedle zajímavých předmětů z muzejních depozitářů návštěvníkům nabídne i úryvky z autentických dobových pramenů,“ uvedla kurátorka výstavy Michaela Bäumlová. Jak připomněla, třicetiletá válka byla bojem o hegemonii v Říši a Evropě, který se započal jako náboženský konflikt. Eskalovaly v něm jednak střet zájmů habsburských mocností – Rakouska a Španělska – s Francií, jednak rozpory mezi císařem a Katolickou ligou na straně jedné a Protestantskou unií na straně druhé.

„Za 'rozbušku' je považována pražská defenestrace 23. května 1618, která zahájila povstání protestantských českých stavů proti panovníkovi, rovnající se de facto státnímu převratu a vyhlášení války. Celkem mezi lety 1618 a 1648 následovaly čtyři konflikty, dle aktuálních soupeřů císaře zvané válka česko-falcká, dánsko-dolnosaská, švédská a švédsko-francouzská,“ vysvětlila. „Dva pokusy o ukončení konfliktu v letech 1629 a 1635 ztroskotaly, zdařil se až třetí na mírovém kongresu v Münsteru a Osnabrücku (1641–1648). Takzvaný Vestfálský mír ze 24. října 1648 upravil vztahy mezi císařem a říšskými stavy, rozhodl o postoupení území ve prospěch Francie a Švédska a o vystoupení Nizozemí a Švýcarského spříseženství ze svazku Říše. Výměna ratifikačních listin následovala 18. února 1649, stažení švédských vojsk z Říše zajistil až Norimberský mírový reces ze 2. července 1650.

Mezi lety 1648 a 1650 tak skončila válka, jejíž tažení a bitvy, hladomory a epidemie zpustošily a vylidnily celá území. Některé z válkou postižených oblastí potřebovaly více než sto let, aby se zotavily z jejích následků, v části jižního Německa například přežila pouze třetina obyvatel,“ uvedla s tím, že pro město Cheb, v létě roku 1647 dobyté švédskou armádou, se třicetiletá válka skončila 9. října 1649, kdy odtud odtáhla okupantská posádka, kterou vystřídaly císařské oddíly.