Zvolen byl na krajském sněmu, který se uskutečnil minulý týden v Chebu. „I. místopředsedou byl zvolen Radan Večerka, předseda Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje, II. místopředsedkyní Petra Gajičová, starostka Libavského Údolí, členy krajského výboru předseda oblastního sdružení STAN Karlovy Vary Jiří Brož, místostarosta Chebu a děkan Fakulty ekonomické ZČU Miroslav Plevný, krajský a karlovarský zastupitel Petr Kulhánek a senátor a sokolovský zastupitel Miroslav Balatka,“ informoval Erich Kříž, tajemník krajského zastupitelského klubu STAN. Jako hosté se sněmu zúčastnili kandidát na předsedu hnutí Vít Rakušan nebo také europoslanec Stanislav Polčák.