Jak třídit odpad, to se učily děti ve Stacionáři pro děti s očními vadami v Chebu. Na návštěvu k nim přijela popelnička Jája, o které jim vyprávěla Olga Písecká.

„Projekt Duhový svět popelničky Jáji běží už čtvrtým rokem a financuje ho Karlovarský kraj, odbor životního prostředí. Ročně se jej zúčastní asi 1 400 dětí z mateřských škol a prvních tříd základních škol v celém kraji,” upřesnila.

O co vlastně šlo? Olga Písecká s sebou přivezla malé plastové kontejnery v barvách, se kterými se děti běžně setkávají na ulici, a učila je, jaký odpad kam patří. Aby to ratolestem usnadnila, byly na popelnicích obrázky.

„Každodenní situace využíváme k tomu, abychom dětem vysvětlily, že záleží na každém z nás, jak to v našem okolí bude vypadat,” zmínily přítomné učitelky. „Vysvětlujeme dětem, proč je třeba třídit odpad,” dodaly.

Ale nebylo to tak jednoduché, jak to zpočátku vypadalo. některé z dětí si pletly barvičky, jiné by pro změn chtěly být co nejaktivnější, jako například malá Nikolka.
Do plastových kontejnerů nejprve děti třídily jen obrázky s odpady, na samý závěr vysypala Olga Písecká mezi předškoláčky skutečné plastové lahve a další věci. Všechny odpadky nakonec skončily ve správných popelnicích.