Několik variant, jak zlikvidovat sinice na chebské přehradní nádrži Skalka, se má vyzkoušet již letos. O zničení většiny sinic usiluje město Cheb a Povodí Ohře již několik let. Zatím však bezúspěšně. Bavorsko už na části řeky udělalo určité zásahy. Zkoušky různých prostředků se musejí otestovat na vymezených prostorách. Tak se zjistí, zda je daná metoda vhodná. Dále chebská radnice plánuje, že v přehradní nádrži vybuduje předzdrž, která bude pracovat jako kořenová čistírna rostlin a zřejmě bude stát několik desítek milionů korun.